Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

In weerwil van 'dit ongelukkig voorval, dat gelyk men ziet, ^eerder aan den inenter dan wel aan de bewerking zelve is tóe te fchryven, moeften de inwooners elkander geluk wenfchen van de inenting met geestdrift aangenomen te hebben; want ik toonde hun aan uit de doodregisters van de Parochie, dat'er alle vijf of zes Jaaren, twee honderd zestig of drie honderd kinderen ftierven, hetgeen niet dan door de wederkomst der kinderziekte kon plaatshebben, die, gelijk wij gezienhebben, haare verwoestingen op die zelfde tijdperken aan richte: ïn dit tijdperk bevatte het doodregister flechts twee en dertig geftorven kinderen, van welken ze ker hetgrootfte gedeelte door de befmettelijke Kinderziekte weggerukt was; zijnde deeze kinderen niet Ingeënt geweest, het zij door verzuim of onwilligheid der ouders. (De Pastoor, zonder eene praktijk, die hem een gedeelte van zijne inkomften ontnam, te berispen, vond echter niet ongepast om zich bij den Intendent te vervoegen em eene fchadeloosftelling te ver* krijgen.)

Ik vraag thans of de Koeipokftof ons tegen de kinderziekte een behoedmiddel kan aanbieden, dat eenvoudiger, zeekerer en minder gevaarlijk is. Dat men niet zegge; dat de ge-

yaa*

Sluiten