Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

vaaren in het Noorden grooter zijn dan in hei Zuiden-, de voorbereidfels in de eerfte ftreeken zullen van eene volftrekter noodzaakelijkheid zijn, en de behandeling zal op het oogenblik van het uitkomen der pokken meer oplettendheid vorderen; doch de gevaaren, zo 'er die waren, zouden in beide handelwijzen dezelfden zijn; en om mij openhartig op ditftuk te verklaaren, zal ik zeggen, dat, zo de gewoone Inenting wel beftuurd is, 'er geen gevaar plaats heeft. Tot ftaaving deezer ftelling zal ik nog èène daadzaak bijbrengen, zij is deeze: van het groot getal van perfoonen, bij welken ik de Inenting beftuurd heb, en die ik zelf heb Ingeënt, verklaar ik met voldoening, dat ik het verlies van niet één eenige te betreuren heb; en ik ben zoo overtuigd dat die uitüag altijd beftendig dezelfde zijn moet, dat, zo ik mij in deze rekening eenmaal bedroog, door de enkele daad van Inenting, ik hier de plechtigfte verbindtenis doe, dat deeze praktijk door mij nooit in 't werk zou gefteld worden.

Wij hebben dan gezien dat alle verfchijnfelen, die eene wel ingerichte Inenting volgen, onvermijdelijk zijn om de Pokftof, waarmede wij gebcoren worden, te vernietigen, en dat, zo 'er eenige ongelukkige flachtoffers van de

In-

Sluiten