Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<f4)

„ lucht helder, en nu is ze betrokken, en uir „ dien hoofde is het donkerer dan gisteren avond „ Kijk zelf maar eens naar de lucht!"

F rits kreunde zich niet aan 't geen vader bevolen had, Zo ras hij zag dat vader naar binnen was gegaan, liep hij in de tuin. Kort daarna wordt hij geroepen. Spoedig wil hij terug keeren, doch door de duisternis ziet hij niet, dat er juist in het pad, waar hij liep, een gat gegraven was. Hij komt er ongelukkig met zijn éene voet in, ftruikelt, en verduikt zijn voet. —— Hij fchreeuwde, zo hard hij kon om hulp; want de pijn belette hem om optedaan; hij moest wachten tot dat cr iemand kwam , om hem naar huis te brengen. —

Gij kunt ligt begrijpen', dat noch zijn vader noch zijne moeder, noch iemand anders hem beklaagde ; hij zelf was de oorzaak van zijn onheilNu moest hij agt dagen in huis zitten, zonder te kunnen uitgaan; en daar te boven leedt hij zeer veel pijn. — Zijn jongde zuster zeide tegen hem, „ Dat hebt gij nu alleen aan uwe ongehoorzaam„ heid te wijten. Waart gij niet ongehoorzaam ,, geweest, dan zoud gij uw voet niet verduikt' „ hebben."' — Dit zag hij zelf ook, en nam voor, om nooit weer opzettelijk ongehoorzaam te zullen zijn.

Be.

Sluiten