Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befcheidenheid gebiedt liet kind,' Os» ftd voor 's vaders wil te bukken;

Een vader, die zijn kind bemint, Zal nooit uit willekeur zijn kind met lasten drukken.

Gustaaf had een groot gebrek; wanneer hem iets bevolen of verboden werdt, dan begeerde hij altoos eerst te weten, waarom hij dit doen of laten moest — Menigmaal hadden zijne ouders en leermeesters hem onder 't oog zoeken te brengen, dat een verftandig kind op het cerfte woord zijn vader en moeder en andere opzieneren gehoorzaamt. Maar dan vroeg gustaaf al w.der, waarom ben ik toch verplicht ulieden op uw wocnï te gelooven en blindelings te gehoorzaamen ? — en wat zouden, zij hem hierop anders antwoorden, dan dat hij nog niet verftandig genoeg was, om alles te kunnen begrijpen, dat er zeer veel dingen waren, waarvan hij geheel onkundig was, en daarteboven veele, waarvan men hem nog geen denkbeeld kon geven, omdat hij er nog niet vat* baar voor was, en veele dingen eerst moest leeren. Doch dat alles was van weinig vrugt: gustaaf wilde niet, dan door fchade wijs worden. —

't Gebeurde eens, dat men aan tafel onder het ragcregt wijn dronk, die zeer aigtmeen geprezen werdt. Gustaaf vroeg zijn vader, of lij ook A 3 die»

Sluiten