Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien wijn niet zou mogen proeven? "-i- Neen, lieve gustaaf, antwoorde de vader, gij 'weet immers, dat ik reeds meermaal en u gezegd heb, dat die wijn voor uw geitel zeer fchadelijk is.— Van waar komt het dan, zeide gustaaf, dat andere dien wijn durven drinken? Wij zijn immers ouder, dan gij, was het antwoord, en wanneer bejaarde perfoonen matig wijn drinken, kan dit hun geen kwaad doen. —- Gusta af zweeg ftil, doch zijne gelaatstrekken toonden duidelijk genoeg, dat hij ontevreden was met deze weigering. —.

Na de maaltijd, toen het gezelfchap de eetzaal verlaten had, nam gustaaf in 't geheim de gelegenheidwaar, om den wijn .waarna hij zo begeerig was geweest, te proeven. Eerst nam hij er een weinig van, om er flechts de fmaak van te hebben— doch deeze bekoorde hem al ras, hij nam nog meer, tot dat hij eindelijk wel drie volle glaazen van dien zoeten wijn had leeggedronken. Nu begon hij vrolijk te worden, en al zingende en dansfende het huis doortefpringen. — Zijn vader ontdekte dit, en vermoede' al ras de oorzaak van deeze buitengewoone vrolijkheid, doch liet dit vooreerst niet blijken. Hij beftraftc hem wel over zijne on. gemanierdheid, doch dit was vrugteloos, ja dezelve werdt.van tijd tot tijd meer, zo dat men verpligt was , hem naar zijn kamer te brengen.

Nauw*

Sluiten