Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten: 't is mijn eigen fchuld, waarom geloofde ik mijn vader niet! —-

Zijn vader kwam insgelijks, en gustaaf beleedt zijne ongehoorzaamheid, maar beloofde tevens opregte beterfchap, en eene volftrekte onderwerping aan den wil en raad zijn 's vader, „Dat „ zijnde gevolgen, zeide de vader, wanneer kin„ deren meenen, dat zij iets beter weten, dan „ hunne ouders, en geen vertrouwen Hellen inden „ raad, die hun gegeven wordt. — Denk voord-

aan altoos, lieve gustaaf, dat uw vader „ veel wijzer en verftandiger is dan gij zijn , ,, en dat hij u ook niets zal gebieden of vcr,, bieden, dan alleen , omdat hij denkt daardoor „ uw geluk te bevorderen, en houdt daarom voor „ oogen dat al wat ik u zeg, tot u nut is." Gustaaf beloofde dit: zijn vader gaf hem een poedertje , en daardoor bedaarde de hoofdpijn merklijk, zo dat hij des anderendaags in ftaat was, om ook naar buiten te kunnen gaan. — De wonde aan het hoofd genas ook eerlang, en gustaaf werdt zo wijs, dat hij van tijd tot tijd zijn gebrek leerde overwinnen : en het eindelijk geheel te boven kwam.

liet teder kind is in zijn jeu^d nog onervaren Verftand en wijsheid krijgt men niet dan met de jaaren, * *

Wan-

Sluiten