Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10)

niet, dat die zucht om tegentefpreken en het beter dan anderen te weten zeer dwaas en befpottelijk ïs; dan juist om die reden hoop ik, dat kinders* die dit gebrek hebben, zo veel te meer er zich op zullen toeleggen, om het zelve te boven te komen.

Ik ken een klein meisje, 't welke dit zelfde ge_ trek hadt. Eens werdt het ziek , en uit dien hoofde gaf men veel dingen toe, wanneer het wat eigenzinnig was ; dan juist door dit toegeven werdt het van tijd tot tijd ongeduldiger» Toen soPHiE'weder gezond geworden was, wilde zij voardaan ook haar zin hebbc-n; dan de ouders waren te verftandig om dit intcwilligen, en dit baarde haar zeer veel ongenoegen. In den beginne bedienden de ouders zich van zachte middelen om haar te regt te brengen , en z;chten haar langs dien weg van haare verkeerdheid te overtuigen; doch toen dit niet baatte, lieten zij sophie eenige keeren palloopcn; dan kreeg zij wel haar zin, maar dan moest zij ook de gevolgen bezuuren, en die waren doorgaands zeer onaangenaam; zij werdt dus door zich zelf beltraft en daar door van tijd tot tijd wijzer. — Ik zal u flechts eenige gevallen melden, waarin zij door haare^' eigenzinnigheid beltraft werdt.

Sluiten