Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4i )

hebben ze nog niet uitgezet. Gij weet, dat de kramers van buiten niet voor namiddag, als het twaalf uuren geflagen is, hunne goederen ten

verkoop mogen aanbieden. Wacht dus liever

tot na den eten. —

Filip hoorde niets anders, dan het ecrfte, dat was hem genoeg; terwijl zijn vader het overige zeide, zocht hij zijn hoed, en eer hij uitgebroken hadt, was hij reeds bij de deur. Hij doorkruiste de gehéele kermis, keek overal naauwkeurig toe; doch wat hij zag, hij zag niemand, die zulk een ftokjen hadt, zo als hij wenschte te hebben. — 't Liep tegen den middag toen hij weer te huis kwam.

Nu? zeide Frederika, waar is uw wandelftok-

jen:

fil. Och, is dat een kermis? Ik heb de ganfche markt rond gezworven, in alle kraamen gekeken; maar waar ik liep en wat ik zocht, ik kon geen wandelftokjen vinden.

r red er. Wel dat geloof ik wel, nu zijn er

nog gcene, maar van namiddag wel vader

heeft het u immers gezegd. —

filip. Namiddags? — Ja wel ook; vader heeft er ook niets van gezegd.

fred. Dat hebt gij weder niet gehoord. —

fil, Neen, neen! dat is niet zo; en zie hier, CS om~

Sluiten