Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C42 )

om dat ik toch geën ftokjen kon kopert, heb flq eenige andere dingen gekocht.

Hier wees hij aan Frederika wat hij al gekocht hadt; dat beftondt in eenige kleinigheden, die hij op andere tijden en bij andere gelegenheden altans zo goed, zo niet beter, hadt kunnen kopen, 't waren louter wisjewasjes, en het geld voor het ftokjen was gevlogen.

Namiddags ging hij wederom naar de kermis. 7'erftond viel zijn oog op meer dan eene kraam, waarin fraaie wandelftokken te koop waren; dan zijn geld was op! Thands hadt hij er groote fpijt van, dat hij niet oplettenjer was geweest, op 't geen hem zijn vader gezegd hadt.

Was Filip nog alleen bij zulk zoort van dingen onoplettend geweest, dan was er nog zo veel niet aan verbeurd geweest. Maar wie dit gebrek in een of ander opzigt heeft, die maakt er zich bijkans altijd aan fchuldig: zo ging het ook met Filip. Werdt hij onderwezen, dan hadt zijn leermeester uit dien hoofde zeer veel moeite met hem; zou hij iets in zijn geheugen prenten , dan moest men het hem wel zesmaal herhaalén; want zo ras de onderwijzer met hein fprak, dan moest er geen vlieg op de tafel zitten , geen kat maauwen , geen mensch in dien «intrek fpreken, met een woord, er moest niet

het

Sluiten