Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C47)

tewennen. Onder anderen verhaalde hij hem verfcheiden. voorbeelden van menfchen , die door. vreesachtigheid ongelukkig geworden waren.—

„ Ik Was omtrend zeven jaaren oud, (dus verhaalde Georg onder anderen eens)" toen ging „ ik met mijn vader en met twee zijner vricn. „ den en hunne zoonen buiten de ftad wandelen. „ Wij kinderen liepen geduurig voor uit, en eens waren wij zelf zo ver vooruit, dat wij onze ouders niet meer hoorden fpreken. Op 't on„ verwachst gaf een van ons klein gezelfchap, da „ kleine Gerrit; wiens vader ook medewandelde , „ een gil. Wij vroegen hem, wat hem fcheel)t de? —» Och, zeide hij, zie eens daar ginder — „ daar — daar — en wees met zijn vinger regt „ uit. Wij keeken ook daar heen,' doch zagen „ niets. Ach! riep hij, daar komt het! daar komt ^ het! — en met een begon hij zo hard te loo,, pen als hij kon. — Wij, riepen hem, zo hard „ wij konden, om terug te keeren, naardien er „ niets te doen was, maar dit hielp alles niets—. „ Onverwacht hooren wij iets in het water plof„ fen, en terftond daarop een fterk gefchreeuw.—• „ Wij liepen terftond terug, doch vonden onze „ ouders te dier plaatze bezig met Gerrit uit het „ water te haaien. Men vroeg ons, waarom wij „ niet bij elkander gebleven waren ? waarop wtf

Sluiten