Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éckte, doch te vergeefsch — Eindelijk zag hij hem, doch tevens de koets van zijn ouders. — Gij kunt ligt begrijpen, hoe verlegen hij was. Daar komen ze nu reeds, dacht hij , en alles Jigt nog op de grond. Ach! wat zal er van mij worden ? — Evenwel niemand heeft het gezien, dat ik de oorzaak hiervan ben? — Wie zal het mij bewijzen ? Oogenbliklijk neemt hij he: befiuit, om liever alles te ontkennen, wanneer men onderzoek deedt, dan eenige firaf te lijden, die hij echter uit hoofde zijner onvoorzigtigheid dubbel verdiend hadt. Zijn vader zou hem zeker niet flreng geftraft hebben , indien hij zijn misflag openhartig beleden hadt. —

Toen zijn vader in huis kwam en naar zijn kamer ging, werdt zijne angst nog grooter, vooral toen hij kort daarop hoorde, hoe hij hevig met Jan in woorden was. Hij was juist bij zijne ■moeder, doch ook hier kon hij het niet langer harden. Hij nam de 'vlugt naar zijn kamer,waar hem zijn geweten allerlei verwijten deedt, tot dat hij, na hier een uur in de grootfte verlegenheid doorgebragt hebbende, beneden geroepen werdt tot de avondm; altijd — Begrijpt eens, lieve kinderen, hoe hem moest te moede zijn, toen hij, aan ta el zittende, hoorde, dat Jan de zak gekregen hadt? — Bijkans zou hij toen nog openhar-

Sluiten