Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 62 )

zo Wel over het verlies van mijne bloemen, als over de zotte manier, waarop hij mij dacht te misleiden, terwijl hij de geheele boel ftil hadt laten liggen, en mij zocht diets te maaken, als of hij er noch part noch deel aan hadt, zo misnoegd en zelfs gebelgd, dat ik hem een korten tijd van beraad gaf. — Hij kwam van zelf te rug, en volhardde in 't geen hij gezegd hadt. Hij wist, •zo als hij zeide, nergends van; de glazen moesten of van zelf gevallen, of daardoor dat de wind het raam geopend hadt, van boven neder geworpen zijn; — en evenwel was het den geheelen dag dood ftil geweest, en de bovenfte venfters, waaraan de plank vast gemaakt was, waren nog gefloten. — Wat zou ik beginnen met een knaap' die mij dus opzettelijk zocht te misleiden.

geneesh. Zijn het morgen niet juist veertien dagen fints dat voorviel?

vjid. Ja zo is het: juist veertien dagen.

De Geneesheer verzocht thands in 't fransch aan Adolfs vader, dat hij de knechts, die de tafel bedienden, wilde verwijderen. Dat gefebiedde, en terftond hierop, terwijl hij Adolf met eene veelbeduidende mine aankeek, zonder dat of vader cf moeder er erg in hadden, vroeg hij aan den ouden Heer, of er geene andere bewijzen voor dat feit waren ?

Wel

Sluiten