Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C75)

gedaan heeft, zich veelal. — Het heengaan van Adolf moest zijn vermoeden verfterken, en hetzelve volkomen zekerheid verkrijgen, toen hij Adolf op zijn kamer ontmoette. — Maar hier was de historie toch nog anders in zijn werk gegaan. Naast het huis, waarin' de ouders van Adolf woonden , hadt de Geneesheer een tuin. Toevallig ging hij er juist in wandelen, en zag naar het huis van zijnen vriend, toen Adolf de plank met de bloemglazen van boven neer trok. Hij hoori de het gefchreeuw, en zelfs dat Jan geroepen wierdt. Doch daar hij den volgenden dag een landreisjen voor eenige dagen zou doen, was hen» die historie weder ontdacht; tot dat hij even zc* toevallig, aan de tafel van zijnen vriend op nieuw daaraan herinnerd werdt. Was de DoÜor geen man van zo veel verftand en voorzigtigheid ge-i weest, Adolf zou nog veel meer misflagen van1 dien aard begaan hebben , en de nadeelige gevolgen daarvan hebben moeten ondervinden. — Jan* de knegt, werdt niets van de geheele historieontwaar,, en de ouders van Adolf niet eer dan toen. deze door ware verbetering van zijn ge, drag, zich de liefde zijner ouderen reeds wederdubbel waardig gemaakt hadt. —

ON.

Sluiten