Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 >

hoorzaamheid te bedroeven, doet dan ten minften gelijk als deze twee verloorenen; belijdt opregt het door u bedreven kwaad, — bidt, dat uwe ouders het u mogen vergeven, en verbeten dan uw gedrag.

"Wilt Gij mij veroorlooven (vraagde Jansje aan haar moeder) dat ik heden avond Lctjen een bezoek mag geven. —

moed. Dat kan ik u niet toeftaan. —

jansje. Waarom niet moederlief>

moed. Wacht gij op deze vraag nog een antwoord? Braave en verftandige Minders gehoor, zaamcn hunne ouderen, zonder dat zij vragen, waarom? — Doch op dat gij niet moogt denken,dat ik u dit uit grilligheid ontzeg, en gij weten moogt, dat uw moeder u nooit, dan met de beste oogmerken iets beveelt of verbiedt, zo zeg ik u thands, dat ik dit-niet kan toeftaan, omdat ikvrees, dat de menigvuldige verkeering met Lotjen nadeelig voor u zijn, en gij langs dien weg eerondeugend kind worden zoudt. ■—

jansje. Wel, lieve moeder .....

mobd. Ik heb u< mijne verkiezing gezegd en

de'

Sluiten