Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8' )

barb. Als of men niet het een of ander zou weten te verzinnen: b. v. ze is zo even in de tuin gegaan, of iets diergelijks. Intusfchen zou ik gezwind de deur uitlopen, en u roepen.

jansje. Ja, wist ik zeker, dat Mama er niets van gewaar wierdt.

barb. Geloof mij op mijn woord, zij zal er niets van gewaar worden; ik zelf zou er immers het ergst van allen mede Haan. — Neem er flechts eens de proef van. Gaa heden avond naar Lotjen, en laat mij voor de rest zorgen.

Jansje maakte nog eenige tegenbedenkingen, doch die kwade meid, wist haar zo te bepraaten, dat zij nog dien zelfden avond Lotjen een bezoek gaf. Haare moeder kwam wat laat thuis; zij vroeg naar haar dogter, doch kreeg van Barbertjtn ten antwoord, dat het haar te laat geworden was, en zij zich ter ruste nedergelegd hadt.— Eer de moeder onderzoek kon doen, hadt zij zich reeds werklijk ter rust begeven.

Zo misleidde dit ondeugende kind eenige keeren haare moeder: doch allermeest zich zelf. Te vooren was zij altijd vergenoegd geweest, zij was gaarn bij haare moeder, fprong haar, zo ras zij thuis kwam, vrolijk te gemoet. Doch thands was het geheel anders gefteld. Geduurig dacht zij „ als mijne moeder het maar niet gewaar F wordt,

Sluiten