Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 104 )

medelijden aan. — Maar wat zullen wij nu dan be. ginnen? Vroeg Hendrik.

lotj. Ik meen, dat wij met de wipplank zullen fpeelen?

hendr. (Op een fpottende toon) ja wel ; de tuinman moet iets voor Papa doen, en kan dus geenp! ank haaien, en als wij zelf een plank haalden , dan zouden wij onze klederen bederven. —■ Altans met de wipplank is het gekheid. .

lotj. Laten wij dan blinde man fpeelen?

kar. Och neen, dat niet. — (Hij was bevreesd, dat hij dan wederom gevaar liep, van al gekkende tegen een muur of op de grond geworpen te worden. —)

e mil: Laten wij liever eerst in het prieel gaan, dan kunnen wij vooraf iets gebruiken, enintusfchcri bedenken, wat wij fpeelen willen.

Ditvoorfiel-vondtingang: men ging in het prieel. Letje en Hendrik tasten terftond naar de fpijs, zo dat de fchptejtjens binnen weinig oogenblikkcn geledigd waren, zonder dat Emilie en Karei er veel van gekregen hadden. Hunne onbefchaamdheid ging zelf zo verre, dat zij zich niet ontzagen, om zelf een en ander in hun zak te fteken, zonder biertoe verlof te vragen. Emilie en Karei zagen elkander dikwils aan, en ftor.den verbaasd over de ongemanierdheid van hunne kleine gasten. — In.

tus.

Sluiten