Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ic6 )

riiet.bezeerd hadt, deedt het fcar echter laed, dat zij door Hendrik en Lotje uitgelachen wierdt, maar nog meer, dat haar fchortekleed gefcheurd was; mXWkM& een zindelijk en net meisjen, 't welk zeer. nauwkeurig en geregeld op haar goed paste.

Thands wilde Karei dit fpel niet ianger fpeelen; hij zo wel als Emilie verzochten dus, dat men een ander zou beginnen. Terwijl men hierover met eikander fprak, kwam de moeder de tuin langs wandelen. Deze braave vrouw wist reeds van over lang, .dat Hendrik en Lotje fioute kinderen waren , en uit dien hoofde was zij er geheel niet voor, dat haare kinderen met hun veel verkeering hadden, naardien kwaad gezclfchap ligt doet dooien, en de braal'fte kinders daardoor kunnen bedorven worden. -— »t Was haar -uit dien hoofde niet zeer aangenaam, toen Emilie haar vroeg, of die twee kinders eens bij haar mogten komen te fpeelen. Dan zij hoopte, dat wanneer Emilie en Karei hen eerst van nabij hadden leeren kennen, Zij van zelfs een afkeer van hunnen omgang zouden hebben. — Tevens wilde zij haare kinderen proefondeivindelijk d.en zien / dat zij het altijd wel met hun meende, wanneer zij hun deeze of gene dingen ontzside; uit dien hoofde liet zij het vu.. *egenwoordig.toe., dat Hendrik en Letje haar mog.

iten

Sluiten