Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vad. Regt zo, lieve kind! en dit kunt ge op alles toepasfen, wat goed fchijut, en echter niet goed is. Bii voorbeeld een vrolijk gezelfchap fchijut goed en vermaakelijk te zijn, en dat is het ook wanneer het binnen de behoorlijke paaien blijft, maar hoe ligt kan een jongeling in gezelfchappen verleid worden. — Ik zal reden hebben om mij over u te verheugen, wanneer gij altijd zo verftandig zijt, en mijn raad en dien van andere ver. Handige menfchen volgt. Denk daarbij altijd aan de vifchen en de vischhoek, en dan aan dat fpreekwoord , 't is niet al goud wat er Hinkt.

Gij hebt heden een droevig voorbeeld gezien van de nadeelige gevolgen, welke het verachten van een goede raad kan hebben. —

paul. rieden nog; vaderlief? — Dat kan ik mij niet herinneren. ——

vad. Hebt gij dan dejdogter van onze kledermaker heden morgen niet gezien?

paul. O ja, zij bragt u immers een nieuwen rok thuis.

vad. Herinnert gij u niet hoe gezond en vro-j lijk dit meisjen er voormaals uitzag?

paul. Ja wel, zij hadt altijd zulke dikke roode wangen, en was altijd vrolijk. —

vad, En hoe kwam ze ti heden voor? 1

FA.UL,

Sluiten