Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 117)

' paul. 't Is waar, ze zag er wat zieklijk uit; «ze was zo bleek, en hadt zulke blaauwe kringen om de oogen; ook liep lij zo langzaam. —

vad. Dat ongelukkige meisjen; nooit zal zij haare voorgaande gezondheid weder erlangen.

paul. Ze zeide evenwel, dat zij geneesmiddelen gebruikte ?

vad. Dat is waar, maar de Geneesheer heeft weinig hoop op herftel, waarfchijnlijk zal hij haar niet kunnen helpen, hoewel hij een zeer bekwaam man is: en denk eens, hoe bitter dit voor haar zijn moet, daar zij weet, dat zij zelf oorzaak van haar onheil is.

paul. Zo! wat heeft ze dan gedaan ?

vad. Ook zij hoorde noch volgde de raad van verftandigen. Voorleden zomer hadt zij hard gelopen, en kwam zeer bezweet naar huis, — zo dat het zweet haar bij het gezich nterlicp.— Tevens was zij zeer dorftig en wilde op ftaande voet een glas koud water drinken, het welk de meid op het oogenblik gefchept had. -x—Een Heer, die toevallig bij haar vader was, om de maat van een rok te laten nemen, zag het, en raadde haar ernltig om het niet te doen, maar liever te wachten , tot dat zij wat bekoeld was. Neen , zegt ze, dat zal mij geen kwaad doen. Hij wilde haar het glas uit de hand nemen, doch zij liep heen, H 3 en

Sluiten