Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 131)

moeder hadt gekregen, en hadt een gedeelte daarvan gelegd voor een pop, die naast, haar op cea ftoel ftondt. Juist kwam er eenige beweging voor de deur., welke haar nieuwsgierig maakte: zij ftondt op , om te zien ,wat er te doen was. Nauw* lijk was zij van haar plaats, of de kat fprong op, en nam het ftukjen koek , 't welk voor Lotjens pop lagi ;

Laat dat! Laat dat! riep Letje zo ras zij hef zag, en terftond loopt zij naar de kat, grijpt het arme diertjen bij de kop, en flaat het met de andere hand zeer gevoelig. De kat, die dit zeer deedt, zocht Lotjens handen te ontkomen, doch dit wilde haa# niet gelukken, Lotje hieldt haar zo veel te meer vast. — Och! och ! mijn hand! mijn hiudr roept ze,- en begint zo luid te roepen en te huilen, dat haar moeder, die in een naastbijgelegcn vertrek was, het hoorde.

Wat fcheelt er aan, Lotje? vroeg moeder toet), ze in de kamer kwam.

Ach, zeide Lotje weenend, (en met een toonde zij haare hand) zie eens,. hoe dat dier nrj gehavend heeft •,. wat doet dat zeer!

moed. Arme meid! Maar hoe komt dat toch? de kat deedt u anders nooit kwaad; hoe kwam zij er thands toe, dat zij u krabde?

lotje. Ik wilde de kat hadt mij een.

ƒ a ftuk-

Sluiten