Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 154 )

temjk huis,, en kwamen onder het opzicht dier iWoedverwandte.

Deze braave vrouw deeltal wat in haar vermogen was aan deze kinderen. —Dagelijks waren ® m haare tegenwoordigheid 4 doorgaands behandelde, kleedde, en reinigde zij hen zelf, onder haar oog m opzigt moesten zij eten, drinken , fpeelen : toen Z1J vervolgens grooter werden, liet zij hen door kundige leermeesters in al dat gene, waartoe zij lust betoonden, onderrichten. Zo lang ging alles naar wensen. De vader, waneer hij sijne kinders bezocht, zag met het grootfte ver. maak hunne vorderingen. _ Alleen ontdekte hij, dat die goede vrouw omtrend Wüiem wat al te toegevend was, Willem was een knaap van een zeer vrolijk humeur, zeer welgemaakt van lichaam , en vol van allerlei potfenjen. Uit dien ■ Aoofde was hij de lieveling -v.n Tante, die hem allerlei ftrceken, en wel eens kwade en fencim. agtige trekken veroorloofde, en onder den naam van e-n aardigheidje liet pasfecren. — Karei was ook vrolijk en opgeruimd; m ar zijne vrolükhéid ■was meer bezadigd ; hij hadt geen imaak in die woeste vrolijkheid van zijn broeder. — Hij hadt daardoor löeajgmsa! ongenoegen, wanneer hij weigerde, om mik een wild fPei met zijn broeder te fpeelen. iVdlem ging dan doorgaands zijn nood

kla-

Sluiten