Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*7)

«ten. —— Zie hier (met een toonde hij hun de zak met het weinige geld, 't welk van alle zijne bezittingen nog overgefchoten was) — dat is al, wat wij bezitten, nauwüjks zal dat een jaar toereikende zijn voor, ons om er van te befiaam Gaarn gaf ik u dat geld, en zocht elders op mijnen ouden dag door een of ander werk eene bete droog broods voor mij te verdienen, maar wat zou dat geld ulieden baaten? —

Hun leermeester kwam bij hen, en thands overlegden zij te zamen , wat zij van nu af aan zouden beginnen. De ouders van dezen braaven man leefden nog, en woonden in Gluckftedt in een klein huisjen. Met deze hadt hij de zaak reeds overlegd , en daarom floeg hij het volgend ontwerp voor, (het welk ook met algemeene goedkeuring werdt aangenomen) dat zij te famen bij zijne ouders, die nog een paar kleine vertrekken konden misfen, zouden inwoonen, de onderwijzer wilde de kinderen dan verder onderrichten, en zijn best doen, cm één of beiden hier of daar eenig werk te bezorgen, waardoor zij iets konden verdienen. Ook voor den Kader zou hij een of ander opzoeken, en voords zouden zij, 't geen hij met het geven van lesfen verdiende , gemeertfchappelijk tot vervulling der algemeene behoefte gebruiken.

I* 4 Ml'

Sluiten