Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digt, last, om u eene fomme Gelds voor mijne rekening ter hand te ftellen, ten einde gij wederom iets kunt ondernemen, en weest verzekerd , dat ik u verder daarin naar mijn vermogen zal onderfteunen. Daar te boven beloove ik u, dat, indien gijxhet begeert, alle vier jaaren éénvan uwe zoonen de reis naar het vaderland zal doen, om u te ontmoeten, ten einde gij uit hun eigen mond kunt hooren , dat ik als een , vader voor hun zorge. Ik hoop dat gij mijn voorftel aanneerolijk zult vinden, dewijl ik de beste vooruitzichten heb, om uwe kinderen gelukkig te maaken. God geve u verder zijnen zegen tot alle uwe ondermingen. Ik ben uw liefhebbende Neef."

Dit was de inhoud van dien brief. Gij kunt ligt begrijpen, lieve kinderen ! dat vader en zoons door denzelven niet weinig verontrust wierden. 't Is waar hun werdt een aanzienlijk voordeel aangeboden , waarop zij buiten dien weinig hoop' konden hebben; maar de voorwaarde, waarop het

zelve hun aangeboden werdt '.. — Doch ik

wilde immers niet meer verhaalen. — Nu morgen, lieve kinderen, morgen als-wij leven, dan het vervolg.

Och! W"s het toch zo laat niet!' — was het al morgen avond! —— Hoe zal dat nog aflopen? Met jdeze en dergelijke uitroepingen en vragen

hiel-

Sluiten