Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i«i )

hielden de kinderen zich bezig, terwijl zij hunne-' (pellen bij den ander zochten, en, met hun Grootvader in 't midden , thuis waards gingen alwaar de braave moeder de kinderen reeds met de avondmaaltijd wachta. —

Ik bleef niet in gebreke, om den volgenden avond wederom bij mijn vriend te komen: wij hadden ons juist in het prieel geplaatst, toen vader Rode-rich zijn verhaal vervolgde. De kinders lagen, even als den voorigen dag , rondom hem, ieder hadt weder iets bij de hand, waarmede hij zich bezig hieldt. Voor dat vader Roderkh begon, waren de kinderen bet met elkander oneens, wie de gefchiedenis van den voorigen avond best onthouden hadt. Grootvader maakte eindelijk op deze wijze een einde aan het gefchil. — Hendrik, Karei en Mina zullen (zeide hij) de gefchiedenis op papier brengen, en dan wil ik en Louize bellis fen, wiens verhaal het beste is. Hiermede waren zij alle te vrede, en vader Roderich vervolgde dus zijn verhaal.

Wij lieten gisteren den braaven Rodetich met zijne beide zoonen in de grootfte verlegenheid, uit hoofde van den inhoud van dien brief, welken de vreemdeling gebragt hadt. Geen van hun M 3 waag-

Sluiten