Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

mand, ook Hechts voor één dag, verlof krijgen.— Ziet Gij nu , lieve kind! waarom ik ween ?.. • Drie kinderen, en twee derzelven krank, en nog naauwlijks brood, om te eten ! want onnode wil ik nog meer bij den Bakker brood te borg nemen; ik ben hem reeds eenige Huivers fchuldig.

Lijette hadt de goede vrouw bij dit verhaal trouwhartig bij de hand gevat; doch liet haar oogenbliklijk los; — wacht flechts een weinig, zeide zij, ik ben oogenbiiklijk wederom hier.

Julia! Julia! riep zij met een fterke item. Deze kwam haar reeds in de tuin te gemoete.. Zij verhaalde haar, met weinig woorden, het gebeurde met deze vrouw, en verzocht haar om.eenig

geld ter leen, dewijl zij niets bij zich hadt. .

Julia was niet minder verlegen en bedroefd, want ook zij hadt geen geld bij zich. Men befloot dus dit geval aan de Ouders te verhaalen. —

Deze waren juist bijeen in het huis van de Ouders van Julia. Zij, dit geval hoorende, ver. heugden zich zeer, over de deelneming van hunne kinderen, in dit ongelukkig lot dier arme vrouw. Beide kinderen wierden afgezonden, om haar te haaien en in huis te brengen. Ongaarn deedt die vrouw dit, omdat .zij zich fchaamde, als bede. laarfter te voorfchijn te komen , naardien "zij gewoon was, haar eigen brood te winnen, en zelfs A 2 van

Sluiten