Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S! )

graotfte kwelling en onrust doorgebragt hebt. Ik Wil u dus gaarn uwe ongehoorzaamheid kwijtfchelden; _ doch gevoelt Gij tevens wel , dat Gij voor 't vervolg, niet alleen betrouwd zijt in de tuin; — uwe moeder en ik kunnen voor het toekomende niet gerust zijn , dat Gij onze bevelen zult gehoorzaamen, ook dan, wanneer niemand bij V is. - De ruit, door Ü gebroken, zult Gij zeive, uit uw zakgeld, moeten betaalen." Doch, wat zult gij beginnen, om dien armen , onnozelen knaap de flagen te doen vergeten, die hij door uW toedoen, onfchuldig moest Jijden? —

Frans hadt het tot dus verre niet gewaagd, om zijne oogen opteflaan. Nu eerst waagde hij het om ajn Vader bij de hand te vatten, en dezelven te kusfen. Met aandoening en gevoel zeide bij mdien Gij, mijn lieve Vader, en, (met ging ?,h>, naar zijne moeder,) ook Gij, mijne beste » Moeder, het mij flechts wil vergeven. Ik zal,„ dit verzeker ik u , in het toetomende u ^ weder bedroeven. En wat die arme jonge betreft, vergunt mij, dat ik zelf hem opzoeke, p 'k zal hem verzoeken , dat hij het mij verge ?, ven; welligt, dat hij mij te kennen geeft, waarp door jfc hem eenigen dienst kan doen. Voor9 8eker » fcU niet ongenoegd blijven." — Z;jne Quders gayen hem hiertoe vrijheid, en ra-

dat

Sluiten