Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 )

Neen ! zeide Lifette, die zal het niet zijn - ik geloof dat het dè zoon is van onzen armen, buur. man de Schoenmaaker.

Juist dezelfde, 2egt Frans; 0 lieve zuster

gaa mede, en wees mijn voorfpraak - doch gij ■weet nog niet,{wat er van de zaak is. Kom, als G i tiid hebt, fpoedig op mijn kamer. Wilt Gij lie e Life.

Zij beloofde het, zag haaren broeder na, maar :mogt hem niet beluisteren. Z.j ging dus naar haare Ouders, verhaalde hun, welke blijdfchap de oude vrouw gehad hadde, bij haare komst, hoe dank baar dezelve was, welke lieve kinderen zij hadr dat zij zelve de kinderen de geneesmiddelen badc' gegeven , eer zij wederom was vertrokken en meer andere kleinigheden van dien aard. ' • Moed. En wat foort van werk zou men dat nemeh kunnen geven? Of hebt Gij ook .vergeten daar naar te vragen? '

Lis. O neen, Moederlief! zij heeft mij gezecd wat zij doen kan: en _ indien gij wiIt __ * laat ik U eerst zeggen , wat zij kan. Toen zii jonger en ongehuwd was , verhaalde zij mij dat ZU zeer fijn hadt kunnen naaijén. Thands waren haare handen tot dat einde te hard. Zij heeft mieen halsdoek laten zien , die fraai bewerkt wa'! Ook hadt zij wel eens klederen gemaakt voor an-

de.

Sluiten