Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

dat hij de Fabelen van gellert begeerde , of zij boodt hem dezelve terftond aan. -— , been! zeide M Frans, niet gij, maar ik moet dat geven , blijf „ zo lang bij hem-" — Met een ging hij voord, vroeg zijne Ouders om verlof, ten einde dat boek hem prefènt te mogen doen. Geredelijk ftonden zij dit toe — nog fchoot hem te binnen dat de rok van die knaap vrij flegt was, en dat hij zelf er een hadt, welke hem te klein was. Hij vroeg zijne Ouders, om ook dien rok aan dat knaapje te mogen geven, met belofte van zorgvuldig acht te geven op zijne eigen klederen, en te maaken, dat men niet nodig zou hebben, om zo fpoedig een nieuwe rok voor hem te laten maaken. Ook dit wierdt hem toegeltaan, en nu was niemand Wijder, dan Frans — Hij kwam met rok en boek bij dat knaapje, die niet wist wat hem overkwam. — Naauwlijks durfde hij het aannemen, tot dat Frans en Life hem beide verzekerden , dat zij dit niet zouden durven doen, zonder toeflemming hunner Oudeten , en deze dus zeker daar van onderricht waren. Hij kuste beide kinderen de handen, en wist niet, wat hij van blijdfchap zou doen. Met de hartlijkfte dankbetuigingen verliet bij hen , en naauwlijks hadt zijn vader alles gezien , of hij kwam bij de Ouders van Frans, om ben insgelijks dank te zeggen, voor 't geen zijn Zoon gekregen hadt.

Met

Sluiten