Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 5

ter, doch gaf eerst dien armen man een glas water.

Drinkt toch niet te fchielijk, zeide hij, — en de

oude arme man knikte hem vriendelijk toe!

Bij -zijn leermeester kom erde en hem het geval verhaalende, verblijde deze zich over de handelwijze van Karei. Hij ging met hem naar den ouden man, die door dien verkwikkenden drank , als op nieuw fcheen te, herleeven — en Karei hartelijk dankte. Na dat de Leermeester dien man gegroet hadt, zeide hij: — Gij zult wel reeds lang in den dienst geweest zijn ?

Arm. Ja, mijn Heer! zo lang ik kon, doch nu ben ik geheel af. Men gaf mij mijn afTcheid, en nu wilde ik naar mijne zuster gaan , die een paar mijlen van hier woont, en een klein huisje heeft. Misfchien heb ik wat hard gelopen, en ben daar door te zeer vermoeid, zo dat ik nog niet verder komen kan.

Ka rel. Hoe lang hebt Gij wel gediend?

Arm. Acht en veertig jaaren, jonge Heer!

ik heb veel goeds en veel kwaads ontmoet, maar, God zij dank! ik leef'altijd gezond.

Leerm. Dat is een groot geluk, vooral ook voor een Soldaat. — Dan hebt gij den zevenjaav rigen Oorlog ook wel bijgewoond?

Arm. Zeker heb ik , en ook den Silefifcaeat Oorlog.

C 2 LttRM.

Sluiten