Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 5

juist op liet oogenblik, dat een troep vijandelijke Ruiterij het Regiment van achteren overviel , en het zelve geheel verftrooide ; en zo doende beveiligde bij hem, voor de bard voordrennende paarden. Noch de Kapitein, noch Hamisch, wierden gekwetst door dezelven : men hieldt hen beiden voor dood. De vijand pakte nu, wat hij krijgen kon, vervolgde de viugtendenen zo doende verwijderde hij zich meer en meer van het flagveld. —• HarnLch ontdekkende , dat er weinig of geen vijai'den , dan van verre te zien waren, en dat er gelegenheid was, om te ontkomen, zocht nu zijn Kapitein te red.ien. Hij hadt ontdekt , dat er nog tekenen van leven waten. Terftond nam hij het befluit, om hem wegtedragen , al wierdt hij dan ook daardoor in zijne vlugt belemmerd en gevangen genomen. Zo gedacht, zo gedaan. Hij nam hem op zij :e fchouders, en droeg hem naar een nabij gelegen boschje, ten einde, ware het mogelijk, van daar naar M ... . te komen, werwaards het overlchot van het Regiment getrokken was.

Hij bereikte gelukkig het boschje, en was op een kleinen afftand na reeds aan de ftad genaderd, toen hij, geheel vermoeid, bijkans nederzeeg. Hij moest wat rusten. Achter eenige dichte ftruiken teide hij den Kapitein bij zich in het gras neder.

In

Sluiten