Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

hettot dus verre hier veilig was, maar dat tf Waarfchnnlijk „iet ,ang ZOu duuren , ™* vjand *chaefter bet boscbje geposteerd had en

reien. *- Beiden overleiden hierop, om ten fiw, digiten, den Kapitein naar dit DorpTe T "

Gelukkig volvoerden zij dit. DKal ^ • -1 • Kapitein werdi-

fa een zeer goed huis gebragt. Hamisch ZOcbT f tod «„ Chirurgijn - deeze verklaarde, S t wond niet doodelijk was, fcto dat biia,dfen h OP bet (lagveid was blijven liggen, gellorven znn - De Kgp,dn ^ J « £ men bij Zu„ kennis, en dankte Hamisch voor zie zorgvuldigheid. De bewooner van dit hui, \ 7 zich intusfehen aan, om den K^Vl^ rurg,Jn in een afgelegen hoek van dit huis te ver bergen, bij aldien de vijand mogt nieren v S ~ gaar„ bij 2ij„ KapLn hierin wierdt hij verhinderd.

In den volgenden nacht drong de viisnH , weid voord, - overmeesterde de J"'f -dom het Dorp ge!egen waren ^1"; ^ gebleven manfchappen van het R^ZZ r

half

Sluiten