Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 55 y

heerscht door hevige driften en hartstochten, niet onderworpen aan meenigvuldige zwakheden, dan zou men tot zodanige noodleugen zijne toevlugt niet behoeven te nemen , men zou hen regtuit de waarheid kunnen zeggen. — Doch dit zo zijnde, is het in enkele gevallen geoorloofd, de waarheid achter te houden , en te verbergen. Hij die dit doen zal, moet verftand hebben, om te beoordeelen , of hij het doen mag — en uit dien hoofde is het niet raadzaam voor kinderen, om zich daarvan te bedienen, om dat zij niet genoeg beoordeelen kunnen, of het wel de tijd is, om de waarheid te verbergen. Daarom raade ik U, dat Gij, en alle braave kinderen , altoos de waarheid fpreken. —- Want indien Gij U, langs dien weg, aan het fpreken van onwaarheid gewende, zou het nadeel voor U nog veel grooter zijn.

DE SPOOKEN.

Wie r.og in een fpook gelooft, Is van zijn verftand beroofd. —■

Nu eens eene vrolijke gefchiedenis, lieve kinderen ! dat zal u zeker niet onaangenaam zijn. ■ Wel D 4 is

Sluiten