Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 82 )

de dorre takken van boomen, dan doet men best, om bij onweder , nooit nnder diergelijke boomen te gaan fiaau, gelijk fommige wel eens doen, om zich voor den regen te beveiligen. Zo ook, wanneer men op het open veld is , waar noch boom, noch huis, noch fchuur ftaat, dan doet men, bij een opkomend onweder, best, om plat op den grond te gaan leggen, om dat de blikfem veelal de hoogde dingen treft.

Landm. Ja, dat is zo: als men alles regt overdenkt dan zal men zo moeten doen.

Leerm. Zo heeft men ook waargenomen, dat de blikfem zeer ligt naar die plaatzen wordt geleid, waar een fterke tocht is. Men kan dus bij een onweder, wel één venfter of deur open hebben, maar moet vooral zorg dragen, dat er niet meer dan één open ftaan , en daardoor tocht veroorzaakt worde. — Zo is het ook onvoorzichtig, wanneer men, geduurende het onweder, fterk ftookt, naardien de rook, die door de fehoorfteen naar buiten gaat, de lucht verdunt; de koudere lucht dringt dan, met kragt, naar binnen, en ver. oorzaakt noodzaaklijk eene trekking. Insgelijks dient men zich te onthouden van hard te lopen, of te rijden, naardien ook hier door een fterke tocht wordt veroorzaakt.

Landm. Ik heb wel eens gehoord, dat men

ziel.

Sluiten