Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, al zat hij ook, in diep gepeins, aan de lesfe-

naar te fchrijven.

Op zekeren avond van een zeer fchoonen dag in de herfst, waren de kinderen alleen in de tuin , doch een fpoedig opkomenden wind , met regen vergezeld, noodzaakte hen , om t'huiswaards te gaan,

Mina weet gij , was de oudfte , en Lruize de jongfte der beide meisjens. De eerstgenoemde hadt haar breijzak in het prieel laten liggen, door de groote haast, waarmede zij de vlugt uit de tuin genomen hadt. — Naauwlijks waren zij een korte poos in huis geweest, of de avond viel, 't wierdt tijd, dat Grootvader in de kamer kwam , en zich in den leuningftoel plaatfte. Allen floegen dan handen aan het werk , om dien ftoel te brengen ter piaatfe , waar dezelve behoorde; — vervolgends zocht elk voor zich een ftoel; — en wanneer Grootvader dan kwam, wachten zij hem alle reeds op, elk met zijn werk in de hand, —— Zo was het ook ep deze avond, Mina alleen zocht nog naar haar breijzak. Reeds was elk gezeten , toen viel het Louize in, dat zij dien, waarfchijnlijk, in het prieel hadt laten liggen. •—

Mina herinnerde zich dit zo wel , als Louize, doch wilde liefst in het donker niet wederom in

de

Sluiten