Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

risten weeten te verhaalen. Maar zoudt gij daarom durven beweeren , dat dezelve waar zijn ?

Mina. Al zijn dezelve niet alle waar, als fommige het toch zijn!

Grootv. Er kan wel iets, in diergelijke verhaalen, waar zijn, dit wil ik niet ontkennen; maar hoe veel ? en wat ? en of juist dat geene , dat waar is, bewijst, dat er fpooken zijn, dit is eene tweede vraag. - Jk zou u zeer veele diergelijke gsfchiedenisfen kunnen verhaalen, die ik, ten deels , zelve mede bijgewoond heb; maar omdat ik niet zeer iigtgelovig val, kan ik er niet uit bewijzen, dat er fpooken zijn. — Doch wil ik u eene derzelven verhaalen, die mij thands te binnen fcbiet, en die ik zelf, voor omtrent zes jaaren, mede b> gewoond heb. - Gij weet, ik was toen juist in Engeland,

Mina. O ja! ik meen, in Suruterlar.d.

Grootv. Juist zo. (Karei zoekt intusfchen op de kaart naar Sunderland) - Ik twijfel, of gij het wel op de kaart zult vinden; het is een vlek daar boven jn het Durham moet het op de kust lig. gen. Is het daar niet?

Ka rel. Ik kan het hier niet vinden. —

Hrndr. Wacht, ik zal het op de groote kaart van Engeland zoeken, (hijzoekt') Hierboven, in het noord oosten — daar ligt het.

Grootv.

Sluiten