Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel kunnen beoordeelen, dat dit onwaar moest zijn, wanneer gij flechts bedacht hadt, dat die ou. de vrouw zo veele jaaren reeds in de bitteifte armoede heeft doorgebragt, en voor zich en haare kinderen het brood heeft moeten bedelen. — Indien zij toch toveren kon, gelijk men dat noemt, dan zou zij in de eerlle plaats zich zelf wel wat geld bezorgd hebben.

Mina. Ja, dat zeide onze Leermeester ook» —

Grootv. Dan zal hij u ook wel gezegd hebben, wat eene Fee of Tovernimf is?

Mina. Genoegzaam het zelfde als eene toveres, doch met dat onderfcheid, dat men van de Fetn of Tovernimfen verzonnen hadt, dat zij onfterflijk zijn, terwijl de Toveresfen moeten fterven.

Grootv. Zodat, er zijn dan in waarheid Tovereslèn ?

Mina. O neen, lieve Grootvader! eenvouwige menfchen mogen dat gelooven, maar verftandigo menfchen fpotten daar mede. Onze Leermeester verhaalde ons zeer veel dingen , die men aan Toveresfen toefchreef, maar hij toonde ons ook, dat zij dezelve onmogelijk doen kunnen.

Grootv. Zo zullen alle verfiandige menfchen u zeggen. — En weet gij, van waar het komt, dat de menfchen diergelijke zotternijen hebben uitgevonden ? — Dit zal ik u zeggen. Wanneer

dom-

Sluiten