Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "7 }

Dat bloemtje is geen Viooltjen,

Noch ook het geurig roosje,

Het bloeit n;ct op de velden,

Niet in de fraaije boven,

Neen, 't groeit op anderen bodem

In braave, in edele zielen,

In harten vol van onfcliuld,

Daar groeit, daar bloeit dit bloemtjen.'

zo zong Nina, en haar fpeelmakkers dankten haar voor dat fraaije lied.

Louize. En wat was dat dan voor een bloemtjen? het bloemtje altoos grom? Dat ken ik niet.

ik heb het nooit in onze tuin gezien. — %

Hendr. Gij hebt zeker niet wel opgelet. Er flaat immers in dat lied, dat het noch op velden, noch ook in de hoven groeit. —

Grootv. Indien gij het nog niet kent, zult gij H 3 *«

Wenscht Gij dan, lieve meisjens! Dat uwe fchoonheid bloeije, Dat uwe jeugd ontluike, Wenscht ge u beminnenswaardig, En uwe vreugd beftendig, Kweekt dan dit edel bloemtje, Dat nimmer zal veiflenfen, Het Bloemtje altoos groen.

Sluiten