Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 118 )

het misfchien uit'dit fprookjen leeren kennen. Geef Hechts, naar behooren, acht op mijn verhaal, Nina hadt naauwlijks haar lied geëindigd, of alle bloemen waren tot kranfen gebonden. Nu fionden de meisjens op; — wat nu gedaan ? vroegen zij — fpij hebben bloemen kranfen — welaan — laat ons au een fpel fpeelen — de fchoonjle in de hing.

Louize. Wat is dat vooreen fpel, Grootvader?

Grootv. De kinderen verkiezen dan een van allen , die zij voor dc fchoonft© willen gehouden hebben, verforen dezelve met bloemen, en zetten een krans op haar hoofd. De kinderen vatten el» kander dan bij de hand, maaken een ronden kring, en, al zingende, danfèa zij rondom die fchoone.—

Gij kunt ligt begrijpen, dat het niet gemakkelijk viel, om hier eene keuze te doen, wie voor de fchoonfte moest gehouden worden. Doorgaands gaf dit aanleiding tot oneenigheden en kibbelaarijen. Ook deze meisjens, waar van ik u hier ecu verhaal doe , konden het niet. eens worden ——■ "Veele wilden Nina verkiezen , doch haare befcheidenheid gedoogde geenfins, dat zij dit aannam, en dus zich zelf voor de beminnenswaardigfie van allen zou houden. Zelfs was zij overtuigd , dat fommige- haarer fpeelmakkertjens indedaad zeer beminnelijk waren, en zij dacht te braaf, dan dat zij $9 voorrechten van anderen niet naar verdienfien

zon.

Sluiten