Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem .gelijktijdig in eene ho oge e i lasf; verplaatst wierdt: -r- van d>'en tijd af zocht hij m . der zijnen omgang , hoewel Almanzor in alle o. regtbeid zijn vriend bleef. Doch bij zekere gelegenheid begon de vriendfchap van dezen ook aanmerklijk te verminderen.

Eene bende Tartaarfche roovers verontruste de grenzen van het rijk. Husfein en Almanzor kreegen bevel, om met nog honderd foldaaten derwaards te trekken , en deze roovers te verdrijven, of, ware het mogelijk, te vangen. Z:j fnelden derwaards, ontmoeten den vijand, die hun in getal bijkans evenaarde; • met moed tasten zij hem aan , en, na een hardnekkig gevegt, hadden zij het geluk , den vijand op de vlugt te haan , en zeer veele te dooden. Onder deze gefneuvelden was ook het opperhoofd dier benden, die door A!man* zor eigenhandig was om 't leven gebragr. — Na 't gevegt overzag hij het (lagveld, en het denkbeeld, dat zo veel menfchenbloed geftort was, dat hij zelf van de geene-, die daar geveld lagen, fommige gedood hadt, deedt hem in traanen uitbersten. — Nog itondt hij daar, verdiept in treurigs befpiegelingen, toen Husfein hem a's tot zich zelve bragt door eene fchampere befpotting zijner weemoedigheid. Almanzor kon niet begrijpen, dat dit edel medelijden verachting verdiende : hij ontdek-

Sluiten