Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 175 >

ze zending den beste uitflag. — Am% :zor vertrok, en Husfein moest achterblijven i dit vermeerderde zijn haat : maar nog hooger fieeg dezelve , toen AUnanzor weder terug kwam , en , na een geheim gefprek met den Koning , de vader van Husfein in verzekering genomen wierdt.

Karel. Kwam Almanzor dan toen bij zijn Vader ?

Louize. Wat zal die blijde geweest zijn! —

Hend. Ik denk, dat hij hem nog niet zal gekend hebben. —

Grootv. Zo was h?t ook. Almanzor was als een klein kind uit zijn's vaders huis gegaan , en fints dien tijd zodanig veranderd, dat deze hem niet meer kende.

Mina. Maar waarom wierdt Husftin's vader gevangen genomen?

Grootv. Omdat Almanzsr aan het hof van den Keizer van China een fchandelijk verraad ontdekt hadt, en waarvan de vader van Hmfein de eerfie aanlegger was. — Lang was de edele jongeling in tweefirijd, wat hij te kiezen hadt; of hij, van wien't alleen afhi ;g, vooraf zijnen vrie<d waarfehuwen, dan terftond be: verraad aan den Koning zou te kennen geven. — Eindelijk offerde hij de pligten der vriendfchap op aan die, welke hij het vaderland verfehuldigd was. Indien de verraader

.ont.

Sluiten