Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontfnapte, dan bleef er veel verborgen, en het ge. vaar was niet minder groot. Met een deelneemend gevoelig hart klaagde hij den verraader aan — en eene traan ontrolde zijn oog. — Zij viel op den ring, en oogenbüklijk kwam daar een heerlijk fchitterende fteen te voorfchijn.

Bij zijne wederkomst uit *s Konings geheim vertrek, ontmoette hem zijn oude leidsman. — ,. Mijn zoon, gij hebt eene zwaare proef doorge„ ftaan: ik was zeer voor u bevreesd; — gelukkig voor u en mij, gij hebt gezegevierd, — en „ ras zijt gij aan *t eindperk uwer beproevingen: n —- binnen kort zult gij mij vergelding doen voor >, alle moeite en zorgen, die ik voor u befteed „ heb," — „ Hoe zal ik dit ooit kunnen doen?" vroeg Almanzor. „ Gij zult, zeide de grijsaard , ,, de dag der ontwikkeling is nabij — vraag mij „ niet meer."

Dit raadfelachtige in de redenen van den grijsaard, en zijn verbod, om verder eenig onderzoek te doen, baarden een ftil en diep gepeins bij jR. manzor. — Hij was nog geheel verdiept in ftille overdenkingen, en reeds was de grijsaard vertrokken, toen Husfein tot hem kwam. Verbeeldt u dien edelen jongeling, — wat zou hij zeggen tot zijnen vriend, wiens hevig temperament hij maar al te wel kende. Doch voor deze keer bedroog

hij

Sluiten