Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

Meer zal ik over dit onderwerp niet zeggen , maar Iaate het overige aan uw dieper doordenken over. Vinden wij ondertusfchen, waardige medeleden van de aanzienlijke en lofwaardige Maatfchappij, die niet minder dan het nut van H algemeen ten doel heeft, in ' dezen den last zo drukkende — de zwaare kosten zo nutloos — de gewoonte zo dwaas — en de verbeteringen zo noodzakelijk, — dat wij dan, elk in onzen kring, of liever gemeenfchaplijk, als leden van dit Departement, onze medeburgeren in deze prijswaardige verbeteringen hoe eerder hoe beter voorgaan. Treft ons (dat den goede Hemel lange verhoede!) het droevig lot, dat onze dierbaaren van ons fcheiden , hun fterflijk deel onze bezorging, hunner nagedachtenis onze hulde bevelen, — dat wij dan aan onze verpligtingen ten hunnen aanziene beatidwoorden, op eene wijze die anderen ten voorbedde kan ftrekken, die den mensch vereerd, — den Christenwijsgeer kenmerkt en zelfs onze nagedachtenis inzegening doet zijn!

Sluiten