Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer geëerde LezerI

Qüümg te wezen U een '^^M fM meen iede\ geraaken kan als hij wil. Hfgeuk Iftaat niet & oppermagt, in vermogen ofg^

ft*In en teelijk wezen, het welk de hoovaaraij

*/ohr*r>!xen Die-, in wat Jtaat uij om. g« ZrlX hTian of ),t fundament van het gelouw nkt°oed legt heeft nooit een gelukkig uur Z ziin kvtl alwaar het, dat hij heer van de ge; h JZaereTd'was. Nimmer heb ik mijnen geestitit Zker in mij gevoeld, als wanneer mj het

fchanen, verboden waren. Langen tijd Me *

WM èeh liefhebber dier loffelijke WeetenfcUppen

Uii gehouden } en daar het mij

Tas , dat dit door aanraading van geestelijke Huu h 'aars, die de hel in H hart, en den hemel op

ZTlippen hebben, afïmftig moest »,« , namjk. iïiJtm de menfehen, mijne medebroeaers, met TJZeld, haar aardfche Vaderland, te leven handelm. En daar het edele ver (tand, P ie ter PiULüs, een tweede Huig de Groot, over de Gelijkheid der Mevfckn, zijn arbeid aanZwend luidt , nam ik mij voor , waereld en ienfchmkenntn te maken, om de fchaadelijke voorLrdeelen met eeneti ijzeren pen dantevallen. Ik

ï^^^ ^M»»

tm, mijnen arbeid mogen volgen, op dat het *g£

Sluiten