Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv

houden mogtgoed worden. Het is enkel maar 2171 fj^ftaat dat ik mijne leedige uuren befleed heb m de boeken der brave IVijsgeeren ver lichters van haar medebroeders, die hun van natuure gelijk zijn; ik hebSc mij niet voorgenomen, over een woord tien bladen te bekladden; daar het mij met onbekend is, dat veele menfehen, over weinig woorden, veele dagen lesren moeten, eer zijze Hennen , om tedere her s/enen aan h mijmeren te maken. - En daar ik de Prcedeftinatie voor een burgermans temtatie houde , heb ik, zoo veel in mij was , wiskundige les/en zoeken te betooeen , tot verbetering van het menfchelijk hart. De menfchen zijn zoo Jlegt niet, behalven de Huichelaars, net is onkunde bij veelen, dat zij Jlegt zijn, en dat elk al wijs wil wezen. In één woord; daar is geen mensch ongelukkig gefchapen; daar is de Vader der menfehen te goed toe. Du is geen droomen, dit leert ons de gantfche fchepping. Indien elk van zich zelf begint, om een nuttig lid in de Maatfchappij te worden, kan het huishouden goed worden. Eindelijk , volgt de vernuftige bijen , en vergader zulke zaken uit de bloemen als u nuttig, en naderhand dienftig. kunnen zijn. Een o?cd •waereldburger is een goed hemelburger. Indien u mijne lesfm, met die van den Wijsgeer Pa ulus gelukkig kunnen maken, zie ik al mijn arbeid rijklijk beloond. J

Vaar wel! Oordeel niet'over het Kladboek van mijn hart! voor gij het einde ziet. Ik blijve met achting,

U medeburger van hef Schootsvel, J. van BRONKHORST.

EER-

Sluiten