Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

lijke eerbied verfchuldigd is, moet men de Regenten, die God prefenteeren, - wanneer zij 't ver. dienen, een eerbiedenswaardige achting toedragen*

Nedrig te wezen tegen alle menfehen, zonder vleijerij, is pligi.; de fortuin mag iemand groot maken, maar de deugd en wellevencheid moet hem daar in houden, geboorten is maar toevalligheid, — verdienlten maaken de mensch edel.

Daar is geen mensch geboren, of hij heeft een zucht tot eer in 't hart, een mensch die de eerzuchtgeen paaien fielt, is ongelukkig, de mensch die op de grootheid van zijn medemensen ziet, zouden, wanneer hij in 't hart van hen die dezelvenwanneer hij het befchöuwen konden , ziende, verbaast ftaan ; daar te vinden die ijzelijkfte zor<* en angst die daar heerscht, want is men rechtvaardig, zij het Édele verftand van de Wit(i), men mis' haagt de menfehen, onrechtvaardig God, daar werden meerder menfehen om haar deugden dan om haar ondeugden bedorven, wat een droevig nootlot zeide hij, wat gevaar loopt den mensch niet — om groot te werden , moet men boos en fnood zijn, en vroom zijnde, werd men vervolgt

Een iegelijk die uitfteekt in de waereld van onkunde, behooid te bedenken dat groote rentten , dat hooge posten gevaarlijk zijn , èn dat het ni êtlijkisop glad ijs lang vastte (laan , dat in ge illcn zijn voet begint te glijde, zijn eigen wjgc J m gal nedertrekken; dat hij niet zoo haas zal , v: zijn of een geheelen laag van faefchuldiginsr) ?al op hem ios gebrand worden, er. da misdaadeu zal hooren als hij begaan beeft: dil a het dat de historiën van Mannen van verdienitc opleveren.

De volheid van macht is de voH efd vu 0 m 6r, kan men niet lagchen zonder Regent te Rijn, een

man

CJ Jan de Wit was zoo een edel verftand, dat hij Eeuwe dtnS !" ' 3e',a3CclUS v8li *1!e biaave menfeheq zal gdioiide wor.

Sluiten