Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rfP Vad"r van alle menfehen, en is geen aanneemet Irrnnn* een Bedelaar is niets minder in zijn

toen ik niet wist dat ik moest weeten, was ik een

v wi zijn; indien de menfehen., wan-

Jcer 5 de waarheid zal zeggen die

Sdf0 da S«"gt: het is geen flech» tildV5 zouden op hun twintigfre Jaar verftandicet inals zij nu gemeenlijk op hun vijftigfte zijn.

Menigmaal verhef ik mijn geest tot zoo een grJotSige top in mijn hut dat de hemel «elf nier te hoog voor mij fchijnt, ik kan meteen ge daït» de gantfehe AaVdkloot vatten , om tokken van dewelke de onkundige groote zoo onophoude-

lijEeVnCVom zucht zoo wel in zijn Paleis, als een Ambachtsman in zijn hut, als een gevangenen m S kerken zucht van den morgen tot den avond Pu gij zult U eerder mal dan veriiandig maafcen,faec

f,i snloniüii 7t«i hit is niets nieuws onder de Zonne , liet «fel, wa" Is Sfeen flecbu tijd, ontito bij veele menfehen uit ónvergenoegdhuid.

Sluiten