Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laaeen, en de anderen door onkunde U geheime openbaare , zij zijn beide fchadelijk voor devriendfchap. Een Vriend moet een Vriend blijven in alle gevaaren, dat is een oprecht Vriend.

Het was eene van Pythagouas (breuken: huisvest geen Zwauluw onder U dak , daar door vermaanende geen gezelfchap te houden met inapachtige onmatïgpraatende menfehen , die niets weeten, als kwaad van haar medemensen te fpreken en niets bij zich houden kunnen , het geen men hun vertrouwt, in één woord: een man zonder geheim, is een open brief die een elk lezen kan; daar zijn zaaken waar in de beste wetenfehap is, niets te weeten (i).

Wanneer U een vriend een geheim vertrouwt in U Kladboek, behoort gij dit niet t» laten lezen , het beste middel om achting in de waereld te verkrijgen is,om een man van U woord te zijn, daar men ftaat op kan maken ; recht door zee, en voor waarheid uit te komen , maakt de mensch edel, zelf bij zijn vijanden ; de waarheid vind bij een mensch, die een druppel eerlijk bloed in zijn hart heeft, ingang ; de waarheid heeft zoo veel kracht, dat zij het bloed ontroeren, hier door is een edele Ziel onverfchrokt in alle gevaaren (2).

De waereld werd in liefden,, en de mensch door vriendfehap verëenigt, zonder dat zou de waereld de droevigfte woestijn wezen die in de natuur bedacht kon worden, ook is 'er geen vergenoegen op aarde te fmaken, bij de overëenftemming van gemoederen en belangen.

Daar onderfcheid van Godsdienst is, zal zelde overeenkomst van genegentheid zijn, doch ik voor mij, volgens mijn leer, ontmoet ik man van wat Seöte hij ook is, hij is mijn natuurgenoot; wij houden

ons

(1) Socrate! wierd bij Godfpraak de verftaiidigfte gehouden, om dat hij aeide: dit weet ik, wat ik niet weet.

(a) De Bijc vergaderen de honing uit de bloemen, zoo behoord d*n mensch het nuttiglte van den mensch te achten — en dat is de waarheid.

Sluiten