Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

nnW fat-W, door vooroordeelen en Religiehaat, 0,>% fZ,wils, want wat kan een ood helpen . CLVhei' uk aS re ouders geboren is dan ik, ik herd C,ÏÏ het nog eens, God zal niet vrage wat wij ZC& hebbe , dan beklaagde ik de flaven van !eele ChrisVenèn op haar Plantagiën,inéén woord: men moe a ie menfehen tot Haven toe een opregmen mot: a het tweede Ge-

ïf ffi ü nïa.Sn liefhebben als U zelve ,

5 hier ziln de flaven ook onder begrepen ; dit kerd ons de tweede Apostel Panlus in zijn gelijk-

^D/meï^^êndfehap der menfehen is eigehrlan»? die geld heeft ontbreekt geen tafelvrien?en fcdaar zijn veel ouders die wel denken, door dweenerii, dat haar kinderen verwerpelmgen bij tvïdl -der Liefde zonde zijn, indien zij tijd, t tiiden vonden, om de lesfe van de vr.endfchap in de Schouwburg te bezigten 5 daar zijn veele (GeleerdeS die nimmer zwaarigbeid gemaakt hebbe de Schouwburg te verachten , daar het beter feweest was zedefeuode te leeren, daar zijn Zedelukken op de waereld , daar menig. dweeper vL eer Geestelijke, al ftond hij op zijn hoofd, die Poée niet verbeteren zou; het verftand zit in 5een gerna kerde pruik van 70 krullen of laat het minder zijn; het verftand om een goed Poëet te wrd^n, Soort een Poëetifche geest; liefde tot de w Sbegeerte, een waereld en menfehenkenner, eÏÏ weEe geest; men vinde Poëten die het uit de fteene hallef een goed Poëet moet zijn geest opheffen van de Aarde, en niets in 't geheel alaten voorbijgaan, wanneer hij goed dromen zal, in één woord: het is geen zonden wanneer men ren rol leeren kan, dat men die in gezelfchap, tot nut en vermaak, zijn vrienden mee di verteelt, de waereld is een commedij , een mensch heeft het recht om hem in alles het leven gelukkig te maken, men kan , met bezorgd te zijn .indien men zich op de fchaalen van het getond verftand weegt, niet beter bidden, als, vcrvuldt onze monde met

Sluiten