Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

fpijze, onze harte met aangenaams vrolijfcèeW. daar zijn veele Wijsgeeren die zirh Ph ur , 5 noemen, die de nAllte.ïS^^g^ff geer moet van a es weeten d^ p™1 Js" wel veel licht tot het Ken var^en ^pS °n' m«r de kennis van de waerel/leeTt^^de^wl Waare liefden is op de overeenkomst van «re

l^&^S °P d« uitdee,,'DS v?n si} hfn6: nStband nrVergeIdinS V£n goede dienfte is nogtnanos prijslijk — en men vind menfehen di> het waardig zijn; de groote Wijsgeer zegt maak?

Ln P T"den Uit de «nreehtvaa^dfpè mm rnon, daar door vermanende, wanneer J?i„ daan hebt (hoop) heeft weder w?l gfdU ?uk worden, dit erkend een man van gevoel, een on dankbaar mensch is een monfter in de na uur dSet" hem in alles goed, wanneer gij ophoudt Val hl? U met kwaad belopnen, de kw^de^eS te veel ontzien, om dat 'er weinig goede zijn, liefde en eerbied v,nd men zelden ih vervallene fo ruiten en de tegenfpoed ontmoet bijna nooit erkeniS.' van vnendfchap, wanneer U dit mög? oveSen hoe wel ik ü van harte beter wensen. Denk la n den les van Aristenes, den Atheneënffer, «n leerling van Socrates, deze gevraagd /inde wat zijne Wijsbegeerte, hem nadt toegebracht' antwoordde, zij maakt mij bekwaam oia S zei ven te leven, het vergenoegen lijdt in 't har? de ziel is al te edel, als dat hij over de raSiïï van de waereld zich zou kwellen, die in w'?^1 vaaren hem treffen, de moed niet verliest "/een gelukkig mensch op de waereld.

C-ourag.e zegt de Fransman, al heeft hij geen dun n de waereld, men kan met een Fransen hart ver ,n de waereld komen, menigmaal verwondef ik mij , dank uit een Filofooph in Turf, gebooren ben daar PAüLuazegtral wat uit Geest getoreï w dat ,s Geest; dat js Latijn voor mij W3E Vader wist van Tur£, en niet van Reden 1

Ein-

Sluiten