Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIRECTEUREN

van D k

ACADEMIE

VAN

TEKEN- BOUW- en ZEEVAAKTKUNBB

J N

GRONINGEN,

AAN HUNNE

STAD en LAND GEN O O TEN,

"V'erklaarden veele Uwer om hun verlangen, om wat van naderby ie weeten, waarin en hoedanig A 2 dt,

Sluiten